తిరుమలలో విఐపి అతిథి గృహాల అద్దె తెలుసా?

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో విఐపిలకు అన్నింటా పెద్ద పీఠే వేస్తుంది. తిరుమలలో చాలా విఐపి భవనాలుంటాయి. వాటిలో సిఫారస్సు మేరకే గదులు కేటాయిస్తారు. ఇతరులకు ఇవ్వరు సిఫారస్సు లేఖలు పద్మావతీ అతిథిగృహం సమీపంలోకి వెళ్ళితే […]

తిరుమలలో ఏ ఏ కాటేజీలలో అద్దె ఎంతో తెలుసా?.. భాగం-1

తిరుమలలో వసతి పొందాలంటే కూడా కష్టంగానే ఉంటుంది. ఏఏ గదులు ఎక్కడెక్కడ ఇస్తారు. అనే అంశంపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి. పద్మావతీ వసతి గృహం చుట్టూ ఉన్న గదులను సిఆర్ ఓలో  కేటాయిస్తారు. సిఫారస్సు […]

దివ్యాంగులు, వృద్ధులకు ప్రతి నెల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వృద్ధులు దివ్యాంగులు దర్శనం చేసుకోవడానికి ప్రతి నెలా రెండు రోజులు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కేటాయించింది