తిరుమలలో బుధవారం నాటి ప్రత్యేక పూజ : సహస్ర కళిశాభిషేకం

తిరుమల శ్రీవారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంతో ప్రసిద్ధి చెందారు.  తిరుమలలో ప్రతి రోజూ రక రకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి.

వాటికి సంబంధంచిన వివరాలు కింద పట్టికలో….

బుధవారం 
 ప్రత్యేక సేవ : సా. 6-8 గంటలకు సహస్ర కళిశాభిషేకం
02:30-03:00 గంటలకు సుప్రభాతం
03:30 – 04:00 గంటలకు తోమాలసేవ
04:00 – 04:15 గంటలకు కొలువు మరియు బంగాకె వాకిలి లోపు పంచాంగ శ్రవణం (ఏకాంతం)
04:15 – 05:00 గంటలకు  మొదటి అర్చన అంటే సహస్ర నామార్చన (ఏకాంతం)
06:00 – 08:00 గంటలకు సహస్ర కళిశాభిషేకం రెండవ అర్చన (ఏకాంతం)రెండవ గంట
09:30 – 19:00 గంటలకు సర్వదర్శనం
12:00 – 17:00 గంటలకు కళ్యాణోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం, వసంతోత్సవం, ఊంజలసేవ
17:30 – 18:30 గంటలకు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ
19:00 – 20:00 గంటలకు శుద్ధి, రాత్రి కైంకర్యం మరియు రాత్రి గంట
20:00 – 01:00 గంటలకు సర్వదర్శనం
01:00 – 01:30 గంటలకు శుద్ధి, ఏకాంత సేవకు ఏర్పాట్లు
01:30 గంటలకు ఏకాంత సేవ
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*