Update : తిరుమల ఆదాయం రూ. 2.93 కోట్లు (12.12.2019)

ఎస్వీ అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్ రూ. 1.50 లక్షలు

శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వర ప్రసాదిని పథకం (SVIMS) -. రూ.-లక్షలు

బర్డు ఆసుపత్రి ట్రస్టు రూ. – లక్షలు 

ఎస్వీ ప్రాణదానం రూ. – లక్షలు 

ఎస్వీ గోశాల రూ. 2 -లక్షలు 

ఎస్వీ విద్యాదానం రూ. – లక్షలు 

వేద పరిరక్షణ ట్రస్టు రూ.  10 లక్షలు

తిరుమల హుండీ ఆదాయంరూ.2.78 కోట్లు.

మొత్తం ఆదాయం రూ.2.93 కోట్లు

 

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*