నేటి పంచాంగం : శుక్రవారం (6.12.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు శుక్రవారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.26.గంటలకు మ, 1.51 గం.
అస్తమయం సా. 5.41 గంటలకు 7 తేదీ తె.జ. 2.08 గం.
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

   
శుక్లపక్ష దశమి  డిసెంబర్ 6 ఉ. 4.15 – డిసెంబర్ 7 ఉ.6.34 గం

నక్షత్రం

పూర్వ బాద్రపద డిసెంబరు 5  రా. 8.07  డిసెంబరు 6 రా. 10.57
రేవతీ  డిసెంబరు 7  రా. 10.57  డిసెంబరు 8 తె.జ. 1.28 
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం ఉ 10:44 – 12:06  అభిజిత ముహూర్తం ఉ 11:44  – 12:28 
యమగండం మ. 02:52 – 04:14  అమృత కాలం

సా. 5:35 – 7:23

గుళిక ఉ. 07:59 – 09:21  బ్రహ్మ ముహూర్తం ఉ. 5.00 – 5.48
దుర్మూహర్తం
  1. ఉ. 08:48  – 09:32 
  2.  మ. 12:28  – 01:12 
   
వర్జ్యం మ. 12:12  – 13:58     
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*