ఉద్యోగుల ఆరోగ్యానికి క్రీడలు : టిటిడి జెఈవో శ్రీ పి.బ‌సంత్‌కుమార్‌

టిటిడిలో విధులు నిర్వహించే ఉద్యోగులు ఆరోగ్యవంతంగా ఉండేందుకు, భక్తులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు క్రీడలు ఎంతగానో దోహదం చేస్తాయని టిటిడి జెఈవో శ్రీ పి.బ‌సంత్‌కుమార్‌ అన్నారు.