సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం For Dharshan 18 hours

ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్సులో నిండిన కంపార్టుమెంట్ల సంఖ్య 25 శనివారం స్వామిని దర్శించుకున్నభక్తుల సంఖ్య 85,662 ఆదివారం వేచి ఉన్న భక్తులకు దర్శనానికి పట్టు […]