తిరుమల రద్దీ 04.11.2019 Tirumala Rush Update on 6AM

04.11.2019 తేదీ ఉదయం 6 గంటల సమయానికి తిరుమల రద్దీకి సంబంధించిన సమాచారం. సర్వ దర్శనానికి పట్టు సమయం (అంచనా 8 గంటలు ఆదివారం శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య 83,657 వైకుంఠం క్యూ […]

తిరుమల రద్దీ Tirumala Rush Update

03.11.2019 తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి తిరుమల రద్దీకి సంబంధించిన సమాచారం. ఇలా ఉంది. సర్వ దర్శనానికి పట్టు సమయం (అంచనా 12 గంటలు శనివారం శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య 56,393 […]

సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం For Dharshan 18 hours

ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్సులో నిండిన కంపార్టుమెంట్ల సంఖ్య 25 శనివారం స్వామిని దర్శించుకున్నభక్తుల సంఖ్య 85,662 ఆదివారం వేచి ఉన్న భక్తులకు దర్శనానికి పట్టు […]