No Image

తిరుప్పావై ఏం చెబుతుంది? పాశురం -20

మనసా వాచా కర్మణా ఒకే విధముగా వుండే నీతి మార్గము కలవాడా, అందరిని సమానముగా రక్షించే స్వభావము కలిగిన ఆశ్రిత రక్షకుడా, రక్షించుటయే స్వభావముగా గల నీవు, నీవారిమి అయిన మమ్మల్ని రక్షించకుండా వున్నావు.

No Image

తిరుప్పావై ఏం చెబుతుంది? పాశురం -19

మదించిన ఏనుగును కూడా తన భుజబలముతో ఆపగలిగే శక్తి కలిగిన నందగోపాలుడి యొక్క కోడలా, ఓ నీళాదేవీ, పరిమళములు వెదజల్లు జుట్టు కలదానా, లేచి తలుపులు తెరువు. మీ మామగారు ఉదార స్వాభావులు.

No Image

తిరుప్పావై ఏం చెబుతుంది? పాశురం -18

మదించిన ఏనుగును కూడా తన భుజబలముతో ఆపగలిగే శక్తి కలిగిన నందగోపాలుడి యొక్క కోడలా, ఓ నీళాదేవీ, పరిమళములు వెదజల్లు జుట్టు కలదానా, లేచి తలుపులు తెరువు. మీ మామగారు ఉదార స్వాభావులు.

No Image

తిరుప్పావై ఏం చెబుతుంది? పాశురం -17

తామరపువ్వుపై తుమ్మెదలు వాలినట్లుగా వున్న కన్నులదానా, ఆ భగవంతుడిని చూడాలి, అనే ఆనందముతో, ఆ స్వామిని దర్శించుటకై నీ కన్నులు అటు ఇటు తిప్పడంతో, అసలే అందమైన నీ కన్నులు, అవి మరింత అందముగా వెలిగి పోతుండాలి.

No Image

తిరుప్పావై ఏం చెబుతుంది? పాశురం -16

తామరపువ్వుపై తుమ్మెదలు వాలినట్లుగా వున్న కన్నులదానా, ఆ భగవంతుడిని చూడాలి, అనే ఆనందముతో, ఆ స్వామిని దర్శించుటకై నీ కన్నులు అటు ఇటు తిప్పడంతో, అసలే అందమైన నీ కన్నులు, అవి మరింత అందముగా వెలిగి పోతుండాలి.

No Image

తిరుప్పావై ఏం చెబుతుంది? పాశురం -15

తామరపువ్వుపై తుమ్మెదలు వాలినట్లుగా వున్న కన్నులదానా, ఆ భగవంతుడిని చూడాలి, అనే ఆనందముతో, ఆ స్వామిని దర్శించుటకై నీ కన్నులు అటు ఇటు తిప్పడంతో, అసలే అందమైన నీ కన్నులు, అవి మరింత అందముగా వెలిగి పోతుండాలి.

No Image

తిరుప్పావై ఏం చెబుతుంది? పాశురం -14

తామరపువ్వుపై తుమ్మెదలు వాలినట్లుగా వున్న కన్నులదానా, ఆ భగవంతుడిని చూడాలి, అనే ఆనందముతో, ఆ స్వామిని దర్శించుటకై నీ కన్నులు అటు ఇటు తిప్పడంతో, అసలే అందమైన నీ కన్నులు, అవి మరింత అందముగా వెలిగి పోతుండాలి.

No Image

తిరుప్పావై ఏం చెబుతుంది? పాశురం -13

తామరపువ్వుపై తుమ్మెదలు వాలినట్లుగా వున్న కన్నులదానా, ఆ భగవంతుడిని చూడాలి, అనే ఆనందముతో, ఆ స్వామిని దర్శించుటకై నీ కన్నులు అటు ఇటు తిప్పడంతో, అసలే అందమైన నీ కన్నులు, అవి మరింత అందముగా వెలిగి పోతుండాలి.

No Image

తిరుప్పావై ఏం చెబుతుంది? పాశురం -12

`ఓ గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడి చెల్లెలా, తెల్లవారినది నిద్ర లేచి రా. మీ ఇంటి వద్ద ఆవులకు పాలు తీసేవారు ఇంకా రానందువలన, పాలతో నిండిన వాటి పొదుగులు బరువెక్కి, ఆ పాలు వాటంతట అవే కారి, మీ ఇంటి వాకిలి అంతా బురద బురద అయినది.

No Image

తిరుప్పావై ఏం చెబుతుంది? పాశురం -11

పాడిపంటలు పుష్కలముగా వున్న రేపల్లెలో సంతృప్తిగా గడ్డి మేసి, ఎప్పుడూ సమృద్దిగా పాలు ఇచ్చు లేతవయస్సు గల ఆవులు మందలు మందలుగా వున్న గోపకులములోని గోపాలురు ఆరోగ్యవంతులై,