ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లు : మార్చి కోటా డిసెంబ‌రు 10న విడుదల

భక్తుల సౌకర్యార్థం 2020 మార్చి నెల‌ రూ.300/- ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటాను డిసెంబ‌రు 10వ తేదీన‌ టిటిడి విడుదల చేయ‌నుంది.