పామిడిలో షట్ తిల ఏకాదశి ఉత్సవాలు

పామిడి నగర పంచాయతీ లోని తగ్గు దేవాలయం లో వెలసిన శ్రీ అనంత గజ గరుడ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి ఆలయంలో షట్ తిల ఏకాదశి వేడుకలు విభవాన్గ జరిగాయి.

స్వామివారికి ప్రాతః కాలం అభిషేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులు విష్ణు సహస్ర నామపారాయణం చేశారు. భగవద్గిత పారాయణం చేశారు.