తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వారాలు 10 రోజుల పాటు తెరుస్తారా..? మీకు అవకాశం ఉందేమో పరీక్షించుకోండి…!

తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వారాలు ఎన్ని రోజులు తెరుస్తారు? తిరుమలకు పెరుగుతున్న తాకిడిపై తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏం నిర్ణయం తీసుకోనుంది? పది రోజులపాటు తెరిచి ఉంచుతారా?