గోదాదేవి అలంకారంలో కన్యకాపరమేశ్వరి దేవి

ధనుర్మాసం ఉత్సవాలలో భాగంగా వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీ అమ్మవారు గోదాదేవి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. పామిడిలోని ఆలయంలో వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారిని అలంకరించి పూజలు జరిపారు.

No Image

ధనుర్మాసంలో ఇంటి ముందు ముగ్గులేస్తే అమ్మాయిలకు పెళ్ళిళ్ళవుతాయా?

కార్తీక మాసం, మాఘమాసం, శ్రావణ మాసం.. వీటిని గురించే చాలా మందికి తెలుసు. కానీ.. ధనుర్మాసం కూడా చాలా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు కలిగిన నెల. 

సౌరమానానికి, మనకూ సంబంధం ఉందా ? ధనుర్మాసము విశిష్ట ఏమిటి ?

నేడైతే రకరకాల గడియారాలు. ఇతర ఎటక్ట్రానిక్ పరికరాలు ఉన్నాయి. కానీ, గతంలో కాలాన్ని ఎలా గుర్తించేవారు అంటే మొదట గుర్తొచ్చేది సూర్యుడి గమనం.

డిసెంబరు 17 నుండి తిరుమలలో సుప్రభాత సేవ ఉండదు. ఎందుకు ?

ఒక నెలపాటు తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సుప్రభాతం వినిపించదు. ఎందుకు? ఏమిటి ? అనే విషయం తెలుసుకోవాలని ఉందా? అయితే, రండీ ఈ వార్త చదవండి.