తిరుమలకు పోటెత్తిన భక్త సందోహం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీంగా పెరిగింది. తిరుమల పట్టణ వీధులన్నీ జనంతో నిండిపోయాయి.స్వామి దర్శనం కోసం వెళ్ళుతున్న భక్తుల క్యూలైన్లు వైకుంఠం కాంప్లెక్స్ దాటి బయటకు వచ్చాయి.

No Image

నేడు కంకణ సూర్య గ్రహణం.. అయితే ఏం చేయాలి?

గ్రహణమంటే మన దేశంలో ఎన్నో భయాలు, జాగ్రత్తలూ ఉన్నాయి. అంత సీన్ లేదనే వారు ఉన్నారు.

ఎవరు ఏమనుకున్నా గ్రహణం పట్టినప్పుడు గ్రహణం వీడినప్పుడు వచ్చే సూర్యకిరణాలే అన్నింటికి మూలం.