శ్రీవారి దర్శనానికి అదనపు కోటా… ఎప్పుడు? ఎవరికీ?

తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శించుకునే దివ్యాంగులు/వృద్దుల కోటా, చంటి బిడ్డల తల్లితండ్రులకు కోటాను రెండు రోజుల పాటు టీటీడీ అధికారులు పెంచారు.