28న‌, 29న శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం… మీకేనేమో చూసుకోండి/Special Entry Dharshan for Special category

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నెల 28, 29న ప్రత్యేక ప్రవేశదర్శనం కలిగిస్తోంది. అయితే ఇక్కడ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. ప్రత్యేకించిన వారికి మాత్రమే ఈ దర్శనాలు కల్పిస్తోంది.

తిరుమలలో రేపు దివ్యాంగులు, వృద్ధులకు ప్రత్యేక దర్శనం

కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామివారి దర్శనానికి చిన్న పిల్లల తల్లిదండ్రులు, దివ్యాంగులు, వృద్ధులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేసింది.

No Image

వృద్ధులు,చంటిపిల్లలున్నారా? ఈ రోజుల్లో తిరుమల దర్శనం సులభం

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దివ్యాంగులు, వృద్ధులు, చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు దర్శనం కలిగించే రెండు రోజుల కోటాను విడుదల చేసింది.