తిరుమల రద్దీ 04.11.2019 Tirumala Rush Update on 6AM

04.11.2019 తేదీ ఉదయం 6 గంటల సమయానికి తిరుమల రద్దీకి సంబంధించిన సమాచారం. సర్వ దర్శనానికి పట్టు సమయం (అంచనా 8 గంటలు ఆదివారం శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య 83,657 వైకుంఠం క్యూ […]