చర్మవ్యాధులను నివారించే ఆలయం ఉందా? ఎక్కడ?

కొంత మంది చర్మవ్యాధులతో బాధపడుతుంటారు. తమ వ్యాధులను తగ్గించుకోవడానికి కలవని డాక్టర్ ఉండడు. మొక్కని దేవుడు ఉండడు. కానీ, ఆ ఆలయం మాత్రం దర్శించి ఉండరు.

పెళ్ళిళ్లు ఆలస్యమవుతున్నాయా? అయితే ఈ ఆలయాన్ని దర్శించండి…!

పెళ్ళి చేసి చూడూ… ఇల్లు కట్టి చూడూ అన్నారు పెద్దలు. ఇల్లు కట్టాలంటే సులభమేమోగానీ, పెళ్ళి చేయాలన్నా, చేసుకోవాలన్నా వీలుకాక యువతీ యువకులు తలపట్టుకుంటున్నారు.