మాఘ మాసంలోనే నువ్వులు ఎందుకు తినాలి? చర్మ క్యాన్సర్ వస్తుందా?

హిందూ ధర్మంలో నువ్వులకు ఎక్కడ లేని స్థానం ఉంది. పిల్లలకు పెట్టే పదార్థాల నుంచి పిండప్రధానం చేసే వరకు నువ్వులను వాడుతూనే ఉంటారు. నువ్వులకు ఉండే స్థానం అలాంటిది మరి.

చర్మవ్యాధులను నివారించే ఆలయం ఉందా? ఎక్కడ?

కొంత మంది చర్మవ్యాధులతో బాధపడుతుంటారు. తమ వ్యాధులను తగ్గించుకోవడానికి కలవని డాక్టర్ ఉండడు. మొక్కని దేవుడు ఉండడు. కానీ, ఆ ఆలయం మాత్రం దర్శించి ఉండరు.