తిరుమల అర్చకుడి కుండకు బాణమేసిందెవరు?

తిరుమలలోని శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామికి అభిషేకం, కైంకర్యాలు నీళ్లు తీసుకువచ్చే అర్చకుడి కుండకు బాణం వేసిందెవరు? ఆ తరువాత ఏం జరిగింది.? ఆ అర్చకుడి ఏం చేశాడు ? ఆకాశగంగ ఎలా ఏర్పడింది? వీటిని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం ఈ వార్తను చదవాల్సిందే.