ఇంట్లో తల్లదండ్రులు బాధపడుతుంటే వాస్తు దోషం ఉన్నట్లేనా? అయితే ఏం చేయాలి?

ఇల్లు అనేది జీవితంలో కట్టుకోక తప్పదు. సొంతిల్లు ప్రతి వారి కల. అలాంటి ఇల్లు అనుకూలంగా ఉండాలి లేకపోతే ఆ మనశ్శాంతి ఉండదు.

ఇంట్లో ఉండే పెద్దలు, తల్లిదండ్రులు బాధపడుతుంటే, ఆ ఇంట్లో వాస్తు దోషం ఉన్నట్టేనా..? అంటే ఖచ్చితంగా వాస్తు దోషం ఉన్నట్లేనని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

ఇంటి చుట్టూ కాకులు తిరిగితే ఆ ఇంటికి వాస్తు దోషం ఉన్నట్లేనా?

అదే ఒక ప్రదేశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు తలనొప్పి, చికాకు మొదలయినవి బాధపెడతాయి. దాని అర్థం ఏంటి? అలాగే పెంపుడు కుక్క అస్తమానం ఒకే దిశకి తిరిగి అరుస్తూ ఉంటుంది. ఇది చూసిన మనం దాని చాయ్ అంటూ అదిలిస్తాం.

ఇంటిని కట్టుకోవడానికి ఎలాంటి స్థలాన్ని కొనాలో మీకు తెలుసా..?

ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఏదైనా స్థలాన్ని ఎంపిక చేస్తున్నామంటే ఆ స్థలం ఈశాన్యంలో ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ కట్ అయి ఉండరాదు.

అలాగే ఈ శాన్య భాగంలో దిబ్బలు, ఎత్తైన భారీ భవంతులు, సెల్ ఫోన్ టవర్లవంటి ఉండకూడదు.