తిరుమలలో శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజ : అభిషేకం

తిరుమల శ్రీవారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంతో ప్రసిద్ధి చెందారు.  తిరుమలలో ప్రతి రోజూ రక రకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి.

వాటికి సంబంధంచిన వివరాలు కింద పట్టికలో….

శుక్రవారం నాటి ప్రత్యేక సేవ : అభిషేకం  ఉదయం 04:30 – 06:00 గంటలకు
02:30-03:00 గంటలు సుప్రభాతం
03:00 – 04:00 గంటలు సాలింపు, శుద్ధి, నిత్యకట్ల కైంకర్యం ఉదయం మొదటి గంట, అభిషేకానికి ఏర్పాట్లు
04:30 – 06:00 గంటలు అభిషేకం, నిజపాద దర్శనం
06:00 – 07:00 గంటలు సమర్పణ
07:00 – 08:00 గంటలు తోమాల సేవ, అర్చన (ఏకాంతం)
09:00 – 20:00 గంటలు సర్వదర్శనం
12:00 – 17:00 గంటలు కళ్యాణోత్సవం, బ్రహ్మొత్సవం, వసంతోత్సవం, ఊంజల సేవ
18:00 – 20:00 గంటలు కొలిమి మండలంలో సహస్ర దీపాలంకరణ, మాడవీధుల్లో ఊరేగింపు.
20:00 – 21:00 గంటలు శుద్ధి, రాత్రి కైంకర్యాలు(ఏకాంతం), రాత్రి గంట
21:00 – 22:00 గంటలు సర్వదర్శనం
22:00 – 22:30 గంటలు శుద్ధి, ఏకాంతసేవ ఏర్పాట్లు
22:30 గంటలు ఏకాంత సేవ

 

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*