తిరుమలలో గురువారం ప్రత్యేక పూజ : తిరుప్పావడ

తిరుమల శ్రీవారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంతో ప్రసిద్ధి చెందారు.  తిరుమలలో ప్రతి రోజూ రక రకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి.

వాటికి సంబంధంచిన వివరాలు కింద పట్టికలో….

గురువారం
 ప్రత్యేక సేవలు : తిరుప్పావడ  – 06:00 – 08:00 గంటలు
పూలంగి అలంకరణ  -రా. 9:00 – 10:00 గంటలు
02:30-03:00 గంటలు సుప్రభాతం
03:30 – 04:00 గంటలు తోలమాల సేవ
04:00 – 04:15 గంటలు కొలువు, బంగారు వాకిలి లోపు  పంచాంగ శ్రవణం (ఏకాంతం)
04:15 – 05:00 గంటలు మొదటి అర్చన(సహస్ర నామార్చన)
06:00 – 07:00 గంటలు సాలింపు, రెండవ అర్చన(ఏకాంతం), తిరుప్పావడ, రెండవ గంట
08:00 – 19:00 గంటలు సర్వదర్శనం
12:00 – 17:00 గంటలు కళ్యాణోత్సవం, బ్రహ్మోత్సవం, వసంతోత్సవం, ఊంజల సేవ
17:30 – 18:30  గంటలు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ
19:00 – 21:00 గంటలు పెద్ద శుద్ధి, రాత్రి కైంకర్యాలు, పూలంగి అలంకరణ , రాత్రి గంట
21:00 – 01:00 గంటలు పూలంగి అలకంరణ మరియు సర్వదర్శనం
01:00 – 01:30 గంటలు శుద్ధి, ఏకాంత సేవ ఏర్పాట్లు
01:30 గంటలు ఏకాంత సేవ

 

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*