తిరుమలలో సోమవారం – విశేష పూజ

తిరుమల శ్రీవారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంతో ప్రసిద్ధి చెందారు.  తిరుమలలో ప్రతి రోజూ రక రకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి.

వాటికి సంబంధంచిన వివరాలు కింద పట్టికలో….

సోమవారం

ప్రత్యేకపూజ : విశేష పూజ ఉదయం 5.30 నుంచి 7.00 గంటలు
02:30-03:00 గంటలు సుప్రభాతం
03:30 – 04:00 గంటలు తోమాల సేవ( ఏకాంతం)
04:00 – 04:15 గంటలు కొలువు మరియు పంచాంగ శ్రవణం( ఏకాంతం)
04:15 – 05:00 గంటలు మొదటి అర్చన, సహస్ర నామార్చన (ఏకాంతం)
08:00 – 09:00 గంటలు విశేష పూజ
07:00 – 19:00 గంటలు సర్వదర్శనం
12:00 – 17:00 గంటలు కళ్యాణోత్సవం, బ్రహ్మోత్సవం, వసంతోత్సవం, ఊంజలసేవ
17:30 – 18:30 గంటలు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ
19:00 – 20:00 గంటలు శుద్ధి, రాత్ర కైంకర్యాలు (ఏకాంతం) మరియు రాత్రి గంట
20:00 – 01:00 గంటలు సర్వదర్శనం
01:00 – 01:30 గంటలు శుద్ధి మరియు ఏకాంత సేవకు ఏర్పాటు Seva
01:30 గంటలు ఏకాంత సేవ
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*