పామిడిలో శివరాత్రి ఉత్సవాలు

పామిడిలోని శ్రీభోగేశ్వరస్వామి ఆలయంలో మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్బంగా శుక్రవారం మహాన్యాస పూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం జరిపారు.

వచ్చిన భక్తులకు తీర్థ, ప్రసాదాలు అందించారు. మంచి నీరు పానకం వడ పప్పు అందించారు స్వామి వారికి ప్రత్యేక అలంకరణ చేశారు.

భక్తులు బారులు తీరారు. గ్రామ ఉత్సవం నిర్వహించారు.

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*