నేటి పంచాంగం శుక్రవారం 14-2-2020

2020, ఫిబ్రవరి – 14, శుక్రవారము

 • సూర్యోదయము— 6:47 ఉదయం
 • సూర్యాస్తమానము— 6:13 మ/సా/రా
 • చంద్రోదయం— ఫిబ్రవరి 14 11:30 మ/సా/రా
 • చంద్రాస్తమయం— ఫిబ్రవరి 15 11:23 ఉదయం

తిథి 

 1. బహుళపక్షం షష్టి— ఫిబ్రవరి 13 08:46 మ/సా/రా – ఫిబ్రవరి 14 06:21 మ/సా/రా
 2. బహుళపక్షం సప్తమి— ఫిబ్రవరి 14 06:21 మ/సా/రా – ఫిబ్రవరి 15 04:29 మ/సా/రా

నక్షత్రం 

 1. చిత్త— ఫిబ్రవరి 13 09:25 ఉదయం – ఫిబ్రవరి 14 07:27 ఉదయం
 2. స్వాతి— ఫిబ్రవరి 14 07:27 ఉదయం – ఫిబ్రవరి 15 06:01 ఉదయం

అశుభ ఘడియలు

 • రాహు11:04 ఉదయం – 12:30 మ/సా/రా
 • యమగండం03:22 మ/సా/రా – 04:47 మ/సా/రా
 • గుళికా08:13 ఉదయం – 09:38 ఉదయం
 • దుర్ముహూర్తం
  1. 09:04 ఉదయం – 09:50 ఉదయం
  2. 12:53 మ/సా/రా – 01:39 మ/సా/రా
 • వర్జ్యం12:43 మ/సా/రా – 14:13 మ/సా/రా

శుభ ఘడియలు

 • అభిజిత్ ముహుర్తాలు 12:07 మ/సా/రా – 12:53 మ/సా/రా
 • అమృతకాలము ఫిబ్రవరి 14 21:44 – 14 23:15
 • బ్రహ్మ ముహూర్తం05:11 ఉదయం – 05:59 ఉదయం
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*