పామిడిలో షట్ తిల ఏకాదశి ఉత్సవాలు

పామిడి నగర పంచాయతీ లోని తగ్గు దేవాలయం లో వెలసిన శ్రీ అనంత గజ గరుడ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి ఆలయంలో షట్ తిల ఏకాదశి వేడుకలు విభవాన్గ జరిగాయి.

స్వామివారికి ప్రాతః కాలం అభిషేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులు విష్ణు సహస్ర నామపారాయణం చేశారు. భగవద్గిత పారాయణం చేశారు.

అనంతరం శ్రీదేవి, భూదేవి సహిత స్వామి పల్లకిలో ఉంచి ప్రాకారోత్సవం గోవింద నామస్మరణల మధ్య నిర్వహించారు. భక్తి కీర్తనలు పాడి మహామంగళ హారతిగావించారు. తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు.

షట్ తిల ఏకాదశి అనగా స్నానం నువ్వులతో చేయడం, నువ్వు పిండిని స్నాన అనంతరం శరీరానికి లేపనం చేయడం, నువ్వులతో పితృదేవతలకు తర్పణ విధులు ఆచరిన్చాడం.

నువ్వలను కలిపి అన్నంతయారు చేసి భుజించడం, పురోహతినకు నువ్వులు దానం చేయడం, నువ్వులతో హోమం నిర్వహించడం మొదలైనవి.

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*