నేటి పంచాంగం : శుక్రవారం (17.1.2020)

పరిధావి – 2076, పుష్యము – 22, శుక్రవారము 

2020, జనవరి – 17

 • సూర్యోదయము— 6:53 ఉదయం
 • సూర్యాస్తమానము— 5:58 మ/సా/రా
 • చంద్రోదయం— జనవరి 18 12:39 ఉదయం
 • చంద్రాస్తమయం— జనవరి 18 12:41 మ/సా/రా

తిథి

 1. బహుళపక్షం సప్తమి— జనవరి 16 09:41 ఉదయం – జనవరి 17 07:28 ఉదయం
 2. బహుళపక్షం అష్టమి — జనవరి 17 07:28 ఉదయం – జనవరి 18 05:33 ఉదయం

నక్షత్రం 

 1. చిత్త— జనవరి 17 02:31 ఉదయం – జనవరి 18 01:12 ఉదయం

అశుభ గడియలు

 • రాహు       11:02 ఉదయం – 12:26 మ/సా/రా
 • యమగండం     03:12 మ/సా/రా – 04:35 మ/సా/రా
 • గుళికా08:16 ఉదయం – 09:39 ఉదయం
 • దుర్ముహూర్తం
  1. 09:06 ఉదయం – 09:50 ఉదయం
  2. 12:48 మ/సా/రా – 01:32 మ/సా/రా
 • వర్జ్యం
  1. 10:05 ఉదయం – 11:36 ఉదయం

శుభగడియలు

 • అభిజిత్ ముహుర్తాలు —12:03 మ/సా/రా – 12:48 మ/సా/రా
 • అమృతకాలము —
  1. జనవరి 17 19:09 – 17 20:39
 • బ్రహ్మ ముహూర్తం05:17 ఉదయం – 06:05 ఉదయం
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*