నేటి పంచాంగం : మంగళ వారం (14.1.2020)

2020 జనవరి – 14, మంగళవారము

 • సూర్యోదయము— 6:53 ఉదయం
 • సూర్యాస్తమానము— 5:56 మ/సా/రా
 • చంద్రోదయంజనవరి 14 09:45 మ/సా/రా
 • చంద్రాస్తమయంజనవరి 15 10:32 ఉదయం

తిథి 

 1. బహుళపక్షం చవితి— జనవరి 13 05:32 మ/సా/రా – జనవరి 14 02:49 మ/సా/రా
 2. బహుళపక్షం పంచమి— జనవరి 14 02:49 మ/సా/రా – జనవరి 15 12:10 మ/సా/రా

నక్షత్రం 

 1. మఖ— జనవరి 13 09:55 ఉదయం – జనవరి 14 07:55 ఉదయం
 2. పూర్వ ఫల్గుణి— జనవరి 14 07:55 ఉదయం – జనవరి 15 05:57 ఉదయం

అశుభ గడియలు

 • రాహు03:10 మ/సా/రా – 04:33 మ/సా/రా
 • యమగండం09:39 ఉదయం – 11:02 ఉదయం
 • గుళికా12:25 మ/సా/రా – 01:47 మ/సా/రా
 • దుర్ముహూర్తం
  1. 09:05 ఉదయం – 09:50 ఉదయం
  2. 11:07 మ/సా/రా – 11:59 మ/సా/రా
 • వర్జ్యం
  1. 15:15 మ/సా/రా – 16:43 మ/సా/రా

శుభ గడియలు

 • అభిజిత్ ముహుర్తాలు 12:02 మ/సా/రా – 12:47 మ/సా/రా
 • అమృతకాలము జనవరి 15 00:07 – 15 01:35
 • బ్రహ్మ ముహూర్తం 05:16 ఉదయం – 06:04 ఉదయం
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*