అమ్మో అంత బంగారమా….! శ్రీవారి హుండీకి అక్షరాలా 803 కిలోలు

తిరుమలకు కానుకలు సమర్పించే వారు అనంతం. వచ్చి ప్రతీ ఒక్కరు ఏదోక కానుక సమర్పిస్తుంటారు. చివరకు హుండీలు పది రూపాయలు డబ్బులైన వేసి పోతుంటారు.

2019 యేడాదిలో 8 నెలలలో తిరుమలకు వచ్చిన బంగారం ఎంతో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. కేవలం హుండీ ద్వారా వచ్చిన బంగారం మాత్రమే.

తిరుమలలో ఏ యేడుకాయేడు బంగారం పెరిగిపోతోంది. ఈ యెనిమిది నెలల కాలంలో అక్షరాలా 803 కిలోల బంగారం తిరుమల హుండీకి చేరింది.

భక్తులు కానుకల రూపంలో ఇచ్చిన బంగారం మాత్రమే ఇది. మొత్తంపై తిరుమలకు వచ్చిన బంగారం కిలోలలో…

నెల                                                        2018                                          2019
ఏప్రిల్ నెలలో                                     76                                                29
మే                                                         92                                               121
జూన్                                                    45                                                 114
జులై                                                      65                                                131
ఆగష్టు                                                 65                                                  130
సెప్టెంబర్                                          130                                               104
అక్టోబర్                                             88                                                    73
నవంబర్                                          –                                                       102

మొత్తం                                             562                                               803

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*