తిరుమలలో భక్తులు పూలు ధరిస్తే అపచారమా? ఎందుకు?

తిరుమలలో అడుగు పెట్టే ఏ భక్తురాలు లేదా భక్తుడు పూలు పెట్టుకోరాదనే నియమం ఉంది. ఆ విషయాన్ని పదే పదే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చెబుతూ ఉంటుంది.

అక్కడ పువ్వులు పెట్టుకుంటే తప్పేంటి? ఎందుకు అంత కఠినంగా నిబంధనలు పెట్టారు అనే ప్రశ్న వినిపిస్తుంది. ఈ ప్రశ్నకు అర్థం ఉంది. కానీ, ఎందుకు అలా చెబుతారో.. చెప్పాల్సి వచ్చిందో తెలుసుకుందాం.

సాధారణంగా గుడికి వెళ్ళతున్నామంటే మహిళలు పూలు, నగలు ధరించి బయలుదేరుతారు. నిండు ముత్తయిదువులా స్వామి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని అనుకుంటారు.

కానీ, తమకుం ఎంతో ఇష్టమై తిరుమలలో మాత్రం పూలు పెట్టుకుని పోవడానికి వీలు లేదు. పైగా ప్రతి చెకింగ్ పాయింటులోనూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సిబ్బంది పూలు తీసేయమని చెబుతుంటారు.

ఇక క్యూలైన్లోనైతే పెట్టుకుని పూలను తీసేయించి మరి లోనికి పంపుతారు. ఎందుకలా అంటే అందుకు కూడా కారణం ఉంది. శ్రీవారు పుష్పాలంకార ప్రియుడు.

శ్రీరంగం భోగమండపం అయితే, కంచి త్యాగమండపం అవుతుంది. ఇక తిరుమల పుష్పమండపం అవుతుంది. పురాణాలు అలా చెబుతున్నాయి.

అందుకే అక్కడ పూసిన ప్రతి పువ్వు స్వామి కోసమే పూస్తుందని నమ్ముతారు. ఆ ప్రతి పువ్వు వేంకటేశ్వరుడి కోసమే వినియోగించబడాలని, మానవమాత్రులు ధరించరాదన్నది నియమం. అందుకే మహిళలకైనా, పురుషులకైనా పుష్పాలంకరణ నిషిద్దం.

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*