నేటి పంచాంగం : మంగళవారం (7.1.2020)

2020 ఉదయం – 7 మంగళవారము

 • సూర్యోదయము — 6:51 ఉదయం
 • సూర్యాస్తమానము — 5:52 మ./సా./రా.
 • చంద్రోదయం — జనవరి 07 02:57 మ./సా./రా.
 • చంద్రాస్తమయం — జనవరి 08 04:13 ఉదయం

 

 • తిథి

                         శుక్లపక్షం ద్వాదశి          — జనవరి 07 04:02 ఉదయం – జనవరి 08 04:14 ఉదయం

 • నక్షత్రం

                           కృతిక   — జనవరి 06 02:15 మ./సా./రా. – జనవరి 07 03:24 మ./సా./రా.

                           రోహిణి   — జనవరి 07 03:24 మ./సా./రా. – జనవరి 08 03:51 మ./సా./రా.

 • రాహు 03:07 మ./సా./రా. – 04:29 మ./సా./రా.
 • యమగండం 09:36 ఉదయం – 10:59 ఉదయం
 • గుళికా 12:22 మ./సా./రా. – 01:44 మ./సా./రా.
 • దుర్ముహూర్తం

                  09:03 ఉదయం – 09:47 ఉదయం

                 11:04 మ./సా./రా. – 11:56 మ./సా./రా.

 • వర్జ్యం 07:41 ఉదయం – 09:19 ఉదయం

 

 • అభిజిత్ ముహుర్తాలు — 12:00 మ./సా./రా. – 12:44 మ./సా./రా.
 • అమృతకాలము —      జనవరి 7 12:52 – 7 14:33
 • బ్రహ్మ ముహూర్తం —       05:15 ఉదయం – 06:03 ఉదయం
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*