నేటి పంచాంగం : బుధవారం (1.1.2020)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు బుధవారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.49.గంటలకు  ఉ. 11.13
అస్తమయం సా. 5.48 గంటలకు రా. 11.13
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్షం షష్టి డి. 31 మ. 4.01 – జనవరి 1 సా.6.27 గం 
శుక్లపక్షం సప్తమి  జనవరి 1 సా.6.27 గం – జనవరి 1 రా. 9.00 
   

నక్షత్రం

పూర్వాభాద్ర  జనవరి 01 ఉ. 01:28 – జనవరి ఉ. 02 04:23 
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం మ. 12:19  – 01:41 అభిజిత ముహూర్తం  
యమగండం ఉ. 10:57  – 12:19  అమృత కాలం

రా. 7.24 – 9.11

గుళిక సా. 12:18  – 01:41 బ్రహ్మ ముహూర్తం

ఉ. 05:13 – 06:01

దుర్మూహర్తం

ఉ. 11:57 – 12:41

   
వర్జ్యం

ఉ, 08:39 – 10:27

   
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*