నేటి పంచాంగం : మంగళవారం (31.12.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు మంగళవారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.49.గంటలకు  ఉ. 10.36
అస్తమయం సా. 5.48 గంటలకు రా. 10:25
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్ష పంచమి డి. 30 మ.1.51గం – డి. 31 మ. 4.01
శుక్లపక్ష షష్టి    డి. 31 మ. 4.01 – జనవరి 1 సా.6.27 గం 
   

నక్షత్రం

   
సహతబిష డి. 30 రా.10.47 – జనవరి. 1  ఉ.1.28 గం
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం సా. 03:03 – 04:25 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11:56  – 12:40
యమగండం ఉ. 09:34 – 10:56  అమృత కాలం

 సా. 5.27 – .7:13

గుళిక సా. 12:18  – 01:41 బ్రహ్మ ముహూర్తం

ఉ. 05:13 – 06:01

దుర్మూహర్తం

ఉ. 09:01  – 09:45 

రా. 11:00  – 11:53

   
వర్జ్యం

ఉ, 06:47 – 08:34

   
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*