నేటి పంచాంగం : సోమవారం (30.12.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు సోమవారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.49.గంటలకు  ఉ. 09:53
అస్తమయం సా. 5.47 గంటలకు సా. 09:36
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్ష చవితి   డి. 29 మ. 12.15 – డి. 30 మ.1.51గం 
శుక్లపక్ష పంచమి   డి. 30 మ.1.51గం – డి. 31 మ. 4.01
   

నక్షత్రం

ధనిష్ట డి. 29  రా. 8.30 గం. – డి. 30 రా.10.47
సహతబిష డి. 30 రా.10.47 – జనవరి. 1  ఉ.1.28 గం
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం ఉ.08:11 – 09:33 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11:56  – 12:40
యమగండం మ. 10:56 – 12:18  అమృత కాలం

 ఉ. 11.23 – .1:08

గుళిక మ. 01:40 – 03:03 బ్రహ్మ ముహూర్తం

ఉ. 05:12 – 06:00

దుర్మూహర్తం

మ. 12:40 – 01:24 

మ. 02:52 – 03:35 

   
వర్జ్యం

ఉ, 06:47 – 08:34

   
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*