నేటి పంచాంగం : ఆదివారం (29.12.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు ఆదివారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.48.గంటలకు  ఉ. 09:13
అస్తమయం సా. 5.47 గంటలకు సా. 08:44
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్ష తదియ డి. 28 ఉ.11.10గం – డి. 29 మ. 12.15 
శుక్లపక్ష చవితి    డి. 29 మ. 12.15 – డి. 30 మ.1.51గం 
   

నక్షత్రం

శ్రావణ డి. 28 సా.6.43 -డి. 29  రా. 8.30 గం. 
ధనిష్ట డి. 29  రా. 8.30 గం. – డి. 30 రా.10.47
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం సా. 04:24 – 05:47 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11:55  – 12:39
యమగండం మ. 12:17  – 01:40 అమృత కాలం

 ఉ. 9:18 – .11:01

గుళిక మ. 3:02 – 04:24 బ్రహ్మ ముహూర్తం

ఉ. 05:12 – 06:00

దుర్మూహర్తం

సా. 04:19 – 05:03

   
వర్జ్యం

ఉ, 0:53  – 02:38 

   
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*