నేటి పంచాంగం : శుక్రవారం (27.12.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు శుక్రవారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.47.గంటలకు  ఉ. 07:33
అస్తమయం సా. 5.46 గంటలకు సా. 06:56
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్ష పాఢ్యమి డి. 26 ఉ.10.43గం – డి. 27 ఉ .10.39
శుక్లపక్ష విదియ  డి. 27 ఉ .10.39 – డి. 28 ఉ.11.10గం 
   

నక్షత్రం

పూర్వ ఆషాడ డి. 26 సా.4.50  డి. 27  సా. 5.30 గం
ఉత్తర ఆషాడ డి. 27  సా. 5.30 గం. -డి. 28 సా.6.43
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం ఉ. 10:54 – 12:16 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11:54  – 12:38
యమగండం మ. 03:01  – 04:23 అమృత కాలం

 మ. 12:33 – 12:12

గుళిక ఉ. 08:10  – 09:32  బ్రహ్మ ముహూర్తం

ఉ. 05:11 – 05:59

దుర్మూహర్తం

ఉ. 08:59 – 09:43 

మ. 12:38 – 01:22 

   
వర్జ్యం

ఉ.01:54  – 03:35

   
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*