గోదాదేవి అలంకారంలో కన్యకాపరమేశ్వరి దేవి

ధనుర్మాసం ఉత్సవాలలో భాగంగా వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీ అమ్మవారు గోదాదేవి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. పామిడిలోని ఆలయంలో వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారిని అలంకరించి పూజలు జరిపారు.

భగవద్గీత పారాయణం చేశారు. భగవద్గిత, శ్రీకృష్ణ విశ్వరూప సందర్శన ఫొటోకు, శ్రీకృషునివిగ్రహానికి అష్టోత్తరశతనామావళి పూజలు చేశారు.

ధనుర్మాసం సందర్భంగా జరిగిన ఈ ఉత్సవాలలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*