తిరుమలలో నేటి పూజ (22.12.2019)

తిరుమల శ్రీవారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంతో ప్రసిద్ధి చెందారు.  తిరుమలలో ప్రతి రోజూ రక రకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి.

వాటికి సంబంధంచిన వివరాలు కింద పట్టికలో….

ఆదివారం

02:30-03:00 గంటలు తిరుప్పావై
03:30 – 04:00 గంటలు తోమాల సేవ (ఏకాంతం)
04:00 – 04:15 గంటలు కొలువు, పంచాంగం శ్రవణం (ఏకాంతం)
04:00 – 04:30 గంటలు మొదటి అర్చన, సహస్రనామార్చన (ఏకాంతం)
06:30- 07:00 గంటలు మొదటి గంట, బలి, శాత్తుముర,
07:00 – 07:30 గంటలు శుద్ధి, రెండవ అర్చన(ఏకాంతం) రెండవ గంట మొదలైనవి.
07:30 – 19:00 గంటలు సర్వదర్శనం
12:00 – 17:00 గంటలు కళ్యాణోత్సవం, బ్రహ్మోత్సవం, వసంతోత్సవం, ఊంజల సేవ
17:30 – 18:30 గంటలు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ
19:00 – 20:00 గంటలు శుద్ధి, రాత్రి కైంకర్యం(ఏకాంతం), రాత్రి గంట
20:00 – 01:00 గంటలు సర్వదర్శనం
01:00 – 01:30 గంటలు శుద్ధి మరియు ఏకాంతసేవకు ఏర్పాట్లు
01:30 గంటలు ఏకాంత సేవ
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*