నేటి పంచాంగం : ఆదివారం (22.12.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు ఆదివారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.27.గంటలకు 22న ఉ. 2:24 గం.
అస్తమయం సా. 5.23 గంటలకు 23. తేదీ మ. 2:22
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్ష ఏకాదశి డిసెంబర్ 21 సా.5:15గం – డిసెంబర్ 22 మ.3.22
శుక్లపక్ష ద్వాదశి  డిసెంబర్ 22 మ.3.22గం – డిసెంబర్ 23 మ.1.41

నక్షత్రం

స్వాతి డిసెంబరు 22 ఉ. 4.17  డిసెంబరు 22  సా.6.38 గం.
విశాఖ డిసెంబరు 22 సా. 6.38  డిసెంబరు 23  సా. 5.40 గం. 
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం సా. 04:01 – 05:23 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11:33  – 12:17
యమగండం ఉ. 11:55  – 01:17 అమృత కాలం

డిసెంబర్ 22 ఉ. 10:15 – 11:46

గుళిక మ. 02:39 – 04:01 బ్రహ్మ ముహూర్తం

ఉ. 04:51 – 05:39

దుర్మూహర్తం

మ. 03:56  – 04:39

   
వర్జ్యం

ఉ.00:00  – 01:32

   
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*