నేటి పంచాంగం : గురువారం (19.12.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు గురువారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.44.గంటలకు 20న రా. 12:49 గం.
అస్తమయం సా. 5.41 గంటలకు 21. తేదీ మ. 12:33
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్ష అష్టమి డిసెంబర్ 18 రా.11:30  – డిసెంబర్ 19 రా.9:23గం
శుక్లపక్ష నవమి  డిసెంబర్ 19 రా.9:23గం – డిసెంబర్ 20 రా.7:16

నక్షత్రం

ఉత్తర ఫల్గుని డిసెంబరు 19 ఉ. 12:00  డిసెంబరు 19  రా. 10:34 గంటలు  
హస్త డిసెంబరు 19 ఉ. 10.34  డిసెంబరు 20  రా. 9.09 గంటలు  
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం  మ. 12:12  – 01:34 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11:50 – 12:34 
యమగండం ఉ.01:35  – 02:57 అమృత కాలం

డిసెంబర్ 19 మ. 3:47 – 19 సా. 5:18

గుళిక ఉ. 9:28  – 10:50 బ్రహ్మ ముహూర్తం

ఉ. 05:07 – 05:55

దుర్మూహర్తం

ఉ. 10:23  – 11:07 

మ. 02:46 – 03:30 

   
వర్జ్యం

ఉ. 06:28 – 07:58

   
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*