నేటి పంచాంగం : బుధవారం (18.12.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు బుధవారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.43.గంటలకు రా. 11:51 గం.
అస్తమయం సా. 5.41 గంటలకు 19 తేదీ మ. 12:33
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్ష సప్తమి డిసెంబర్ 18 ఉ.01:37  – డిసెంబర్ 18 రా.11:30గం
శుక్లపక్ష అష్టమి డిసెంబర్ 18 రా.11:30  – డిసెంబర్ 19 రా.9:23గం

నక్షత్రం

పూర్వ ఫల్గుని డిసెంబరు 18 ఉ. 01:26  డిసెంబరు 19  ఉ. 12:00 గంటలు  
ఉత్తర ఫల్గుని డిసెంబరు 19 ఉ. 12:00  డిసెంబరు 19  రా. 10:34 గంటలు  
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం  మ. 12:12  – 01:34 అభిజిత ముహూర్తం
యమగండం ఉ.08:05  – 09:27 అమృత కాలం

డిసెంబర్ 18  సా.  5:58 – 18 వతేదీ రా. 7:28

గుళిక ఉ. 10:50  – 12:12  బ్రహ్మ ముహూర్తం

ఉ. 05:07 – 05:55

దుర్మూహర్తం

ఉ. 11:50 – 12:34

   
వర్జ్యం

ఉ. 06:46 – 08:16

   
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*