నేటి పంచాంగం : మంగళవారం (17.12.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు మంగళవారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.42.గంటలకు రా. 10:52 గం.
అస్తమయం సా. 5.41 గంటలకు 18 తేదీ ఉ. 11:52
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

   
శుక్లపక్ష షష్ఠి డిసెంబర్ 17 ఉ.03:39  – డిసెంబర్ 18 ఉ.1:37గం

నక్షత్రం

మఘ డిసెంబరు 17 ఉ. 02:47  డిసెంబరు 18 ఉ. 01:26 గంటలు  
   
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం  మ. .2:56  – 04:18 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11:50  – 12:33
యమగండం ఉ.9:27  – 10:49 అమృత కాలం

డిసెంబర్ 17  రాత్రి 11:09 – 18 వతేదీ రా. 12:40

గుళిక మ. 12:11 – 01:34 బ్రహ్మ ముహూర్తం

ఉ. 05:06 – 05:54

దుర్మూహర్తం

ఉ. 08:54 – 09:38 

రా. 10:53 – 11:46

   
వర్జ్యం

మ. 14:06 – 15:37

   
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*