నేటి పంచాంగం : గురువారం (12.12.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు గురువారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ.6.40.గంటలకు సా. 05:57గం.
అస్తమయం సా. 5.39 గంటలకు 13 తేదీ ఉ. 07:2
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్ష పంచమి  డిసెంబర్ 11 ఉ.11.59  గం – డిసెంబర్ 12 ఉ.10:42 గం
శుక్లపక్ష పాఢ్యమి  డిసెంబర్ 12 ఉ.10:42 గం – డిసెంబర్ 13 ఉ.9.56  గం

నక్షత్రం


మృగశిర డిసెంబరు 12 ఉ. 6.22  డిసెంబరు 1 ఉ. 6:18 గంటలు  
   
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం మ.1:31  – 02:54 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11:47  – 12:31 
యమగండం ఉ. 06:40 – 08:02 అమృత కాలం

డిసెంబర్ 12 రా. 09.31 – 11.07

గుళిక ఉ. 9:24 – 10:47 బ్రహ్మ ముహూర్తం

ఉ. 05:04 – 05:52

దుర్మూహర్తం
  • ఉ. 10:19  – 11:03 
  • మ. 02:43  – 03:27
   
వర్జ్యం

ఉ. 11:57 – 13:33

   
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*