తిరుమలలో నేటి కార్యక్రమాలు (03.12.2019)

తిరుమల శ్రీవారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంతో ప్రసిద్ధి చెందారు.  తిరుమలలో ప్రతి రోజూ రక రకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి.

వాటికి సంబంధంచిన వివరాలు కింద పట్టికలో….

 

వ. సం.  కార్యక్రమాలు సమయం
1 సుప్రభాతం తె. జా 02:30-03:00 గంటలు
2 తోమాల సేవ (ఏకాంతం) తె. జా 03:30-04:00 గంటలు
3 కొలువు మరియు పంచాంగ శ్రవణం (ఏకాంతం) తె. జా 04:00 – 04:15 గంటలు
4 మొదటి అర్చన, సహస్ర నామార్చాన ( ఏకాంతం) తె.జా. 04:15 – 05:00 గంటలు
5 శుద్ధి, అష్టాదల పాదపద్మారాధన రెండవ గంట ఉ 6.00- 7.00
6
7. సర్వదర్శనం ఉ. 07:00 – రా. 7:00 గంటలు
8 కళ్యాణోత్సవం, బ్రహ్మోత్సవం, వసంతోత్సవం, ఊంజలసేవ మ.12.00 – రా. 5.00 గంటలు
9. సహస్రదీపాలంకరణ సా. 5:30 – 6:30 గంటలు
10. శుద్ధి, రాత్రి కైంకర్యం (ఏకాంతం) మరియు రాత్రి గంట రా. 7:00 – 8:00 గంటలు
11. సర్వదర్శనం రా. 8:00 – 12:30 గంటలు
12. శుద్ధి మరియు ఏకాంత సేవకు ఏర్పాట్లు రా. 12.30 – 12.45 గంటలు
13. ఏకాంత సేవ రా. 12.45 గంటలకు
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*