నేటి పంచాంగం : శనివారం (30.11.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు.  ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు శనివారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ. 6.32 గంటలకు ఉ.9.45 గం.
అస్తమయం సా. 5.36 గంటలకు రా. 9.09 గం.
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్ష చవితి నవంబరు 29 రా.5.39 గం- నవంబరు 30 సా.6.04 గం- 
శుక్లపక్ష సం,యి నవంబరు 30 సా.6.04 గం- డిసెంబర్ 1 రా.7.13 గం- 

నక్షత్రం

పూర్వ ఆషాడ నవంబరు 29 ఉ. 7.34 – నవంబరు 30 ఉ.8.16 
ఉత్తర ఆషాడ నవంబరు 30 ఉ.8.16 – డిసెంబరు 1 ఉ. 9.40 – 
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం ఉ. 9.18 – 10.41 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11.45  – మ. 12.26
యమగండం మ. 1.27 – 2.50 అమృత కాలం

గుళిక ఉ 6.32 – 7.55 బ్రహ్మ ముహూర్తం ఉ. 4.56 – 5.44
దుర్మూహర్తం

ఉ.8.01 – 8.45

   
వర్జ్యం సా. 4.44 – 6.26    
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*