తిరుమలలో ఏ ఏ కాటేజీలలో అద్దె ఎంతో తెలుసా?.. భాగం-1

తిరుమలలో వసతి పొందాలంటే కూడా కష్టంగానే ఉంటుంది. ఏఏ గదులు ఎక్కడెక్కడ ఇస్తారు. అనే అంశంపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి.

పద్మావతీ వసతి గృహం చుట్టూ ఉన్న గదులను సిఆర్ ఓలో  కేటాయిస్తారు. సిఫారస్సు లేఖల మీది ఎంబిసీ -34లో కూడా కేటాయిస్తారు. అద్దెల వివరాలిలా ఉన్నాయి.

వ.సం. వసతి గృహం పేరు అద్దె (రోజుకు రూ. లలో)

1

ఆళ్వార్ ట్యాంకు కాటేజీలు (ఏటీసీ)

ఏక గది

కాటేజీ

50.00
50.00

100.00

2 అంజనాద్రి నగర్ కాటేజీలు(ఏఎన్సీ) 50.00
3 గరుడాద్రి నగర్ కాటేజీలు (జిఎన్జీ) 50.00
4 హిల్ వ్యూ కాటేజీలు (సాధారణం) 50.00
5 మంగల బావి కాటేజీలు( ఎంబిసి)
         సూట్లు
         కాటేజీలు
100.00
200.00
6 రాంబగీచా అతిథి గృహం 1 100.00
7  రాంబగీచా అతిథి గృహం – II 100.00
8  రాంబగీచా అతిథి గృహం – III 100.00
9 శంఖుమిట్ట కాటేజీలు(ఎస్ ఎంసీ)కాటేజీలు  50.00

100

10 శేషాద్రి నగర్ కాటేజీలు 50.00

11

 టిబీ కాటేజీలు ( టీబీసీ)
         సూట్లు
200.00
12 గదులు 50.00
13 బయటి కాటేజీలు 100.00
14 వ్యాలీ వ్యూ కాటేజీలు
        సూట్లు
100.00
200.00
15 ట్రావెలర్స్ బంగ్లా కాటేజీలు 50.00

 

మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*