నేటి పంచాంగం : గురువారం (28.11.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు. అవసరమనుకుంటే ఎంతటి పనినైనా నిలిపేస్తారు. ఇది ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆచారం. ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు గురువారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ. 6.31గంటలకు ఉ.7.54 గం.
అస్తమయం సా. 5.35 గంటలకు రా. 7.28 గం.
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

శుక్లపక్ష విదియ నవంబరు 27 రా.6.59 గం. – నవంబరు 28 సా.5.58 గం..
శుక్లపక్ష తదియ  నవంబరు 28 సా.5.58 గం- నవంబరు 29 రా.5.39 గం. 

నక్షత్రం

జేష్టా నవంబరు 27 ఉ.8.12 – నవంబరు 28 ఉ.7.34
మూల  నవంబరు 28 ఉ.7.34 – నవంబరు 29 ఉ. 7.34 
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం మ. 1.26 – 2.49 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11.41  – మ. 12.25
యమగండం ఉ. 6.31 – 7.54 అమృత కాలం

రమ. 1.14  – 29 తె. జా. 2.50

గుళిక ఉ 9.17 – 10.40 బ్రహ్మ ముహూర్తం ఉ. 4.55 – 5.43
దుర్మూహర్తం

ఉ. 10.13 – 10.57

మ. 2.38 – 3.22

   
వర్జ్యం ఉ. 5.57 – 7.33    
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*