నేటి పంచాంగం : మంగళవారం (26.11.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు. అవసరమనుకుంటే ఎంతటి పనినైనా నిలిపేస్తారు. ఇది ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆచారం. ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు మంగళవారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ. 6.30గంటలకు తె.వా. 5.53 గం.
అస్తమయం సా. 5.35 గంటలకు సా. 5.35 గం.
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

కృష్ణపక్ష అమావాస్య నవంబరు రా. 10.40 గం. – నవంబరు 26 రా.8.35 గం
శుక్లపక్ష పాఢ్యమి నవంబరు 26 రా.8.35 గం. – నవంబరు 27 రా.6.59 గం.

నక్షత్రం

విశాఖ నవంబరు 25 ఉ.10.57 – నవంబరు 26 ఉ.9.23
అనురాధ నవంబరు 26 ఉ.9.23 – నవంబరు 27 ఉ.8.12
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం మ. 2.49-4.12 అభిజిత ముహూర్తం ఉ.11.40 -మ. 12.25 
యమగండం ఉ. 9.15 – 10.40 అమృత కాలం

రా. 10.18 – 11.49

గుళిక మ. 12.03 -1.26 బ్రహ్మ ముహూర్తం ఉ. 4.54 – 5.42
దుర్మూహర్తం

ఉ. 8.43 – 9.27

రా. 10.45 – 11.37

   
వర్జ్యం మ. 1.11 – 2.42    
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*