నేటి పంచాంగం : సోమవారం (25.11.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు. అవసరమనుకుంటే ఎంతటి పనినైనా నిలిపేస్తారు. ఇది ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆచారం. ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు సోమవారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ. 6.30గంటలకు తె.వా. 4.53 గం.
అస్తమయం సా. 5.35 గంటలకు సా. 4.47 గం.
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

కృష్ణపక్ష చతుర్దశి నవంబరు 25  తె.జా.1.05 గం. – నవంబరు 25 రా.10.40 గం.
కృష్ణపక్ష అమావాస్య నవంబరు రా. 10.40 గం. – నవంబరు 26 రా.8.35 గం.

నక్షత్రం

స్వాతి నవంబరు 24 మ. 12.47 – నవంబరు 25 ఉ.10.57
స్వాతి నవంబరు 25 ఉ.10.57 – నవంబరు 26 రా.8.35
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం ఉ.7.35-9.16 అభిజిత ముహూర్తం ఉ.11.40 -మ. 12.25 
యమగండం ఉ. 10.39 – 12.02 అమృత కాలం

 

గుళిక మ. 1.26 – 2.49 బ్రహ్మ ముహూర్తం ఉ. 4.53 – 5.41
దుర్మూహర్తం

రా. 12.25 – 1.09

   
వర్జ్యం సా. 4.11 – 5.41    
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*