నేటి పంచాంగం : గురువారం (14.11.2019)

హిందూ ధర్మాన్ని పాటించే ప్రతి ఒక్కరు ముహూర్తాన్ని చూస్తారు. శుభగడియల కోసం ఎదురు చూస్తారు. అవసరమనుకుంటే ఎంతటి పనినైనా నిలిపేస్తారు. ఇది ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆచారం. ఆ ఆచారాలను పాటించే వారి కోసం ఈ పంచాంగం.

రోజు గురువారం
  సూర్యుడు చంద్రుడు
ఉదయం ఉ. 6.23 గంటలకు సా. 7.14 గం.
అస్తమయం సా. 5.36 గంటలకు గురువారం ఉ. 8.37 గం.
ఆయనం దక్షిణాయనం  

తిథి

కృష్ణపక్ష విదియ నవంబరు 13 సా. 7.41 నుంచి నవంబరు 14 ఉ. 7.54 గం.
కృష్ణపక్ష తదియనవంబరు 14 సా. 7.54 నుంచి నవంబరు 15 ఉ. 7.45 గం.

నక్షత్రం

రోహిణీ నవంబరు 13 రా. 10.01 – నవంబరు 14 రా. 10.47 గం.
మృగశిర నవంబరు 14 రా. 10.47 – నవంబరు 15 రా. 11.12 గం.
  అశుభ గడియలు   శుభగడియలు
రాహుకాలం మ. 1.24 – 2.48 అభిజిత ముహూర్తం ఉ. 11.37 – మ. 12.22
యమగండం ఉ. 6.23 – ఉ. 7.48 అమృత కాలం రా. 7.28 – రా9.07
గుళిక ఉ. 9.12 – మ. 10.36 బ్రహ్మ ముహూర్తం ఉ. 4.47 – 5.35
దుర్మూహర్తం ఉ. 10.08 – 10.53
మ. 2.37 – 3.32
   
వర్జ్యం సా. 4.29 – 6.07    
మీరు తిలకించండి... మీ మిత్రులకు పంపండి ఇలా..

Be the first to comment

Leave a Reply

your mail will not be display.


*